Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Sunday, November 28, 2004

Programförklaring

Den här bloggen kommer att hålla ett vaksamt öga på samhällsutvecklingen speciellt som den kommer till uttryck bland svenska bloggar. Eller rättare sagt två: både det högra och det vänstra. Jollen menar nämligen att höger eller vänster är mindre viktigt än rätt eller fel. Men hur vet man vad som är rätt? Ofta är det inte så lätt men jollen förlitar sig på att den inbyggda moraliska kompassen alltid vet vart den skall peka. Blir det fel så hoppas vi att en uppmärksam - och vid- läsekrets gör oss uppmärksamma på var vi råkat gå vilse.

Vår ideologiska utgångspunkt är emellertid klar. Aldrig har den utryckts klarare än i Biskops Thomas frihetssång:

Frihet må väl liknas vid ett torn,
där en väktar blåser av sitt horn:
du tager dig väl till vara!

Andra s.m.s. ideologiska hörnstenar i vårt bygge är t.ex. Hayeks The Road to Serfdom; Ayn Rands Atlas Shrugged och Johan Norbergs In Defense of Global Capitalism.

Namnet på denna blog skall uppfattas symboliskt: Måhända kastas vi understundom hit eller dit av de övermäktiga världshändelsernas vågor men trots övermakten vägrar vi att gå under och låter vår vimpel flyga med den oövervinnnerliga texten:

Fluctuat nec mergitur!

Ursprungligen tänkte vi kalla denna blogg Ensam i bräcklig farkost efter Geijers berömda poem vid sitt avfall från konservatismen till liberalismen. Vid närmare eftertanke tyckte vi dock att det lät väl pretentiöst och vi stannade därför för en variant som dock uttrycker samma tanke. Denna titel har för övrigt tidigare använts på två diktsamlingar. N.P. Bäckmans år 1850 och Mats Bergmans 1982. Måhända hade ett tillstånd varit på sin plats men vi förlitar oss på att tanken är fri.

Stjernhvalfvet öfver honom lågar,
Nedanför brusar hemskt hans graf

som man sjöng vid Timbros avstampssymposium i början av året.0 Comments:

Post a Comment

<< Home