Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Sunday, November 28, 2004

Skattesänkningar

Diskussionen har väl lyckligtvis kommit till ett framgångsrikt slut men vi tycker att vi ändå borde erinra om hur ytlig kritiken mot president Bushs skattesänkningar var. Ett huvudargument var ju att skattesänkningarna huvudsakligen gynnade de rika medan de lägre inkomsttagarna inte hade mycket att vinna. Till detta kan vi bara svara ett rungande: So what? Vad den amerikanska ekonomin behöver just nu är ett kraftigt efterfrågetillskott. Att det snarast är de högre inkomsttagarna som har råd att öka sina inköp och inte de lägre som har svårt nog att få debet och kredit att gå ihop hann vi lära oss redan i grundkursen i nationalekonomi innan vi fick avbryta densamma p.g.a.bristande resurser.

1 Comments:

Blogger Magnus Andersson said...

Ja, ni fick avbryta kursen, ni. Lärde ni er inte att en större del av de rikas ytterligare inkomster går till sparande än vad gäller för den fattigare befolkningen? Vidare så konsumerar väl fattiga i högre grad vissa basprodukter som i högre grad än t ex avancerad teknologi kan tänkas tillverkas nationellt (livsmedel, tabloidtidningar och liknande).

Är idealet att de fattiga betalar i absoluta tal (per person) lika mycket skatt som de rika? Andel av inkomst är väl en annan princip, men jag tycker nog att nånting mitt emellan de två principerna vore okej. Progressiva skatteskalor innebär ju att de rikare rent av betalar en större andel av inkomsten än de fattiga, men såna system bidrar ju bara till elände, där de rika - utan att det ska föraktas - alltid hittar sätt att slinka ur överbeskattning och vansinniga pomperiposasaeffekter. Scizofrent helt enkelt.

12/20/2004 11:19 AM  

Post a Comment

<< Home