Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Wednesday, December 01, 2004

Sverige bör förbli DNA-fritt

Jag skrev om den moraliska kompassen nedan men redan nu vacklar nålen litet fram och tillbaka när det gäller förslaget om ett DNA-register omfattande alla som är födda eller bosatta i landet. Å ena sidan skulle ett sådant register säkert bidra till skyddet av äganderätten som ju är det primära i en marknadsekonomi genom att flera inkräktare infångas. Å andra sidan är det väl ett intrång i den personliga integriteten - det är ju inte säkert att man alltid vill skylta med var man varit även om det inte varit direkt olagligt utan enbart kanske stötande mot en del moraliska principer. Vi måste slå vakt om den fria rörligheten.

Madeleine Leijonhuvud har ju redan tidigare haft ett antal marknadsfientliga åsikter. Därför är det nog bäst att ställa sig skeptisk även till detta förslag.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home