Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Sunday, December 05, 2004

Alla är dum

Ni kanske trodde att det skulle heta "Alla är dumma", men nej. Det är fråga om Finlands president Alla Hallonen. Chydenius har redan utnämnt hennes förslag om nya internationella skatter till dagens dummaste. Helt kan jag dock inte hålla med C. eftersom jag hört en hel del dumt idag men låt mig granska förslagen så som de presenteras i Dagens Nyheter.

Fru Hallonen vill ha en s.k. Tobinskatt. Vi vet ju alla att det är hörnstenen i den vänsterradikala Attacrörelsens program. Modern informationsteknologi har gjort det möjligt att med ljudets hastighet förflytta kapital från ena ändan av jordklotet till den andra. Ett rykte om räntehöjning i USA, ett visset kvartalsbokslut för Nokia, ett demokratifientligt bombattentat i Falluja - omedelbart kan kapitalägarna vidta sina dispositioner: aktiekurser går upp eller ned, räntor höjs eller sänks, valutakurser störtar i avgrunden - och allting sekundsnabbt. Den dröm om den verkligt fria marknaden som Adam Smith och Ricardo drömde har till slut gått i uppfyllelse tack vare datorteknologin. Och detta vill James Tobin, fru Hallonen och America Vera Zavala försvåra eller förhindra! Vad kallar man det? Det är postmodern luddism, varken mer eller mindre.

Fru H. vill också ha en skatt på vapenhandel. Jo, det skulle passa det! Finlands vapenexport är obetydlig jämfört med Sveriges. Förslaget är alltså direkt riktat mot våra konkurrensfördelar. Vad har Freivalds att säga?

Slutligen vill H. ha en skatt på utländska investeringar i u-länder. Skatteintäkterna skulle stanna i landet för utvecklingsändamål. Återigen ett helt förvridet perspektiv: skall det beskattas så är det naturligtvis det gynnade mottagarlandet som skall betala - pengarna kan lämpligen användas för investeringssubventioner. På så sätt flyter pengar in i landet och det sker en automatisk omfördelning av resurser.

Såvitt jag vet har fru H. bara en representativ funktion i likhet med H.M. Karl Gustaf. Hon borde ta exempel av denne och avhålla sig från uttalanden som riskerar att snedvrida den internationella kapitalmarknaden. Det är den folkvalda regeringens sak att göra detta.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home