Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Monday, December 06, 2004

Ett självklart val!

Tanke tänkt av Henrik Alexanderson: (Dec 6, ej permalänk)


Var tror du idén om Gulag och de Röda Khmerernas dödsfält kommer ifrån? Jo, ur utpoin om det klasslösa samhället! Detta är ingen kverulerande överdrift - utan en fullt logisk "utveckling".
....

Alternativet är ett öppet samhälle med mångfald. En fri ekonomi med spontan ordning som lyhört tillgodoser konsumenternas olika behov. Ett samhälle där människors olikhet och olika preferenser är en tillgång. Ett samhälle med valfrihet, företagsamhet, frivillighet, mångfald, demokrati, frihet och glädje.

Så vad väljer du Göran Persson?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home