Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Tuesday, December 07, 2004

EU hotar handelsfriheten

Dick Erixon skriver så oförtröttligt att det är svårt att hinna med att läsa, fundera och smälta alla intryck man får. Ett par decimeter ner på hans blog (6/12) hittar man emellertid ett inlägg under rubriken Vill EU starta handelskrig? Till min bestörtning läser jag att EU pumpar in pengar till Airbus och har hindrat statsägda flygbolag från att köpa plan från Boeing. Men nu har USA fått nog, skriver Dick gillande.

Dick har rätt. I International Herald Tribune kan man läsa vilka svaga argument Bryssel har att komma med: Som svar på USAs påpekande att Airbus fått 15 miljarder dollar i lån sedan 1967 hävdar man -utan skymten av bevis- att Boeing stoppat 23 miljarder dollar i fickan ("pocketed") sedan 1992 genom skatteförmåner, militära uppdrag och subventioner från Japan.

À propos Dick så är jag litet bekymrad över att åsiktkollegan Johan Norberg kallat Dick populist. Jag började visserligen på samhällsvetenskapliga linjen men kan så pass mycket latin (In vino veritas et versio vulgata!) att jag förstår att invektivet har något med folk att göra, alltså en syftning på folkpartiet. Jag var emellertid helt övertygad om att Dick var centerpartist, speciellt efter att ha läst hans eulogi (latin!) Statsmannen Fälldin.

Nej, grabbar vi får inte börja kivas inbördes - det finns tillräckligt med socialister som kan utnyttja sprickorna.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home