Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Tuesday, December 21, 2004

Kannibalistisk pajkastning

Det är tydligt att en viss oro sprider sig i vår liberala del av bloggosfären. Det började med att Fredrik Reinfeldt lovade skänka kommunerna 5 miljarder i välfärdsbidrag, närmare bestämt till en anorexikur vilket som vi alla vet är ett folkhälsoproblem. Såvitt som samtliga liberala bloggare har ställt sig tveksamma eller negativa: från P.J. på SvD över Dick Eriksson (20/12) och Henrik Alexanderson (21/12) till Johnny Munkhammar (18/12). Johnny är faktiskt värst. Trots att han borde vara nöjd och belåten nu när han fått ett nytt jobb skriver han:

"Reinfeldts moderater är så rädda för att utmålas som alltför förändringsbenägna av den mäktiga maskin som är deras motståndare att de helt avstår från att resonera om grundproblemen ..

Det här är inte bra. Inte bra alls. Alexandersson träffar huvudet på spiken tror jag när han frågar:

"Men ger det några röster? Mannen på gatan har nog en rätt luddig uppfattning om vad man får för dessa pengar. Så, som röstmagnet skulle säkert 50 miljoner, 500 miljoner eller 50 miljarder ge ungefär samma resultat..."

Om Alexandersson har rätt är det beloppet vi skall diskutera. Kan man gå ner till 500 miljoner men uppnå samma resultat med avseende på röster? Eller måste vi lägga ännu en nolla till Reinfeldt? Hur som helst är det dags för en rejäl sakdiskussion i det liberala lägret i stället för kannibalistisk pajkastning!

F.ö. uppmärksammades Jollen på en blog som heter Errata idag. Errata betyder väl "fel" vill jag minnas och det säger väl en hel del. Poet, bliv vid din läst skulle man kanske tillägga. Jollen har ett ytterst allvarligt syfte och det förväntar vi oss även av vår läsekrets (som f.ö. mångdubblades idag).

2 Comments:

Blogger Malte P said...

Mea culpa. Gluteus maximus. O tempora, o mores.

12/22/2004 4:17 PM  
Anonymous Anonymous said...

Tempura heter det vel?

1/01/2005 2:04 PM  

Post a Comment

<< Home