Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Saturday, January 15, 2005

Är religionen liberal?

Kristdemokraterna är en oundgänglig del av den borgerliga och liberala alliansen - utan kd skulle ju väljarstödet enligt Temo uppgå endast till ca 45 % vilket ju knappast räcker till att putta undan vänsterkartellen. Därför är det ju i och för sig bra att en riksdagsman från kd börjat blogga i Utblick Svensson. Men man blir en aning bekymrad när man läser det citat från en Fröding (släkt med Wennergrenskalden?) som Svensson gillande återger:

" Enligt kristdemokratisk syn utvecklas den enskilda människan i gemenskap men inte på bekostnad av andra. Det gemensamma bästa är därför ingenting som står i vägen för det enskilda bästa."

Men marknadskrafterna drivs ju av vinstintresset som ju i sin tur innebär att ett mervärde skapas på bekostnad av andra. (Dessa stimuleras ju därigenom att i sin tur skapa liknande vinster osv.) Det är ju själva drivkraften i systemet. Det rimmar litet illa tycker jag. På det mer filosofiska planet har jag också hittat följande formulering av en av nyliberalismens hörnpelare :

"Man—every man—is an end in himself, not a means to the ends of others; he must live for his own sake, neither sacrificing himself to others nor sacrificing others to himself; he must work for his rational self-interest, with the achievement of his own happiness as the highest moral purpose of his life."

Det verkar som sagt inte gå ihop riktigt men man får väl se till det högre bästa och betrakta samarbetet med kd under samma motto som det numera så populära Opus Dei: Ändamålet helgar medlen.


1 Comments:

Blogger Ingvar Svensson said...

Är det verkligen så att vi människor bara är egoister och att det är den enda sanna drivkraften? Se Utblick Svensson, http://svenssonbloggen.blogspot.com/

1/18/2005 12:55 PM  

Post a Comment

<< Home