Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Saturday, January 01, 2005

Det blir dyrt att köpa billigt säger Becker!

Nobelpristagaren i ekonomi (sic) Gary Becker och den berömde juristen Richard Posner publicerar sedan ett tag en briljant blog kallad The Becker-Posner Blog. A Blog by Gary Becker and Richard Posner. De viktigaste nyheterna hittills har varit att global warming inte är så farlig resp. att patentskyddet för läkemedel är bra. Den s.k. parallellimporten av läkemedel, dvs. möjligheten för US-amerikanska medborgare att köpa sina läkemedel billigare i Kanada än hemma i USA är dålig vilket kanske i första hand verkar konstigt eftersom det är fråga om frihandel. Becker förklarar emellertid varför: en viktig regel inom frihandeln är nämligen att man skall hålla ingångna avtal och avtalen mellan läkemedelsindustrin och Kanada går just ut på att man får sälja till lägre priser endast till kanadensare.

Det är det som är det fina med frihandel och liberalism: det finns alltid någon princip som kan tillämpas när det gäller att försvara en lönsam affärsidé även om den kanske kan förefalla litet märklig ur ett snävt konsumentorienterat synsätt (avregleringen av tågbiljetter!) Jag har nästan lust att brista ut med den gamle Voltaire när han triumferande konsterade att allt är till det bästa i denna den bästa av världar! Just så är det om man bara gör sig besväret att tänka efter litet grand.

1 Comments:

Blogger Erik Stattin said...

Av intresse kan kanske Peter Singers recension av Posners bok "Catstrophe" vara:

http://www.nytimes.com/2005/01/02/books/review/02SINGERL.html?oref=login&oref=login&pagewanted=all&position=

1/01/2005 12:58 PM  

Post a Comment

<< Home