Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Monday, January 10, 2005

Jämvikt i jollen

Som ni ser av inlägget härnedan kan Jollen på världshavet idag välkomna en ny medarbetare och inte vem som helst! I och med Cilla Gertrudsdotter kommer könsperspektivet på jollen att jämnas ut vilket ju är viktigt för den som vill behålla sin trovärdighet. Som ni kan se redan av första inlägget har Cilla hjärtat på rätta stället och tvekar inte att attackera ingen mindre än LO som ju redan i Vaxholmsfallet har visat sitt rätta ansikte.

Välkommen ombord, Cilla! Kanhända blir det litet blåsigt på åsikternas ocean men tillsammans skall vi säkert rida ut den.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home