Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Sunday, December 26, 2004

En hermelin bland katterna?

Naturligtvis läser jag med stor behållning Stockholm Spectator - Stambord. Där kan man lita på att skribenterna alltid står på änglarnas, dvs. frihetens och liberalitetens sida. Men jag antar att det är naturligt att även liberala hjärtan veknar en smula så här i juletid. Jag upptäcker nämligen ett inlägg av Aidan Isherwood som faller litet, eller rättare sagt en hel del, utanför ramen. Han blir dock vederbörligen tagen i örat av 23 kommentatorer i skrivande stund.

När jag går igenom Isherwoods övriga inlägg undrar jag om han inte överhuvudtaget har hjärtat på fel (vänster) sida?

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Yep, Aidan is a huge lefty. We like having him around to add balance to the otherwise heavy libertarian slant.

Best,
Norton
Spectator

12/29/2004 7:14 AM  
Blogger Bill Portland said...

Norton: That's extremely generous of you, not so say liberal, and maybe something that Jollen should emulate? But we haven't had any leftish readers, let alone commentators, yet so that might be difficult.

12/29/2004 8:02 AM  

Post a Comment

<< Home