Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Monday, January 03, 2005

Jeremy Bentham redivivus

Till nyliberalismens främsta lärofäder hör ju Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Robert Nozick och Johan Norberg. Mera sällan hör man talas om exempelvis John Stuart Mill eller Jeremy Bentham ("största möjliga lycka åt största möjliga antal"). Jollen vill nu avhjälpa åtminstone det senare och publicerar därför en bild på Bentham sådan han ter sig idag!


Enligt sina egna instruktioner balsamerades Bentham och förvaras sedan dess i ett litet skåp i University College, London, där han fortfarande plockas fram vid högtidliga tillfällen. B. hoppades att hans exempel skulle bilda skola och att träden i de alléer som leder fram till de ståtliga herresätena på brittiska landsbygden skulle ersättas av de tidigare ägarna och deras familjer. Denna hans plan förverkligades aldrig. Själva grundidén präglar dock i hög grad brittisk politik av idag.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home