Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Sunday, February 13, 2005

Skrämmande siffror

Trots alla hattaffärer och annat på vänstersidan visar opinionssiffrorna en skrämmande jämnvikt mellan kartellen och alliansen: enl. den s.k. SKOP-mätningen är det t.o.m undervikt för The Makeshift Alliance (på svenska: Allians för Maktskifte). Vänsterpartiets svårigheter är ett intet jämfört med kd:s som envetet nosar på fyraprocentsspärren. Jag har haft litet dåligt samvete för att möjligen ha bidragit till detta genom att påpeka att Kd:s ideal inte riktigt stämmer med de nyliberala, något som också bekräftades av riksdagsman Svensson. T.o.m P.J börjar låta litet pessimistisk och svårigheterna att bestämma sig i skattefrågorna har säkert äventyrat hela alliansprojektet. - Vi är redo att acceptera ett skattetryck som ligger mycket högt säger Lejonborg för att inte halka på efterkälken nu när Nuder lovat nya höjda skatter. Just nu kommer jag inte ihåg vad Reinfeldt (utt: Rajnfält) lovat men de pengar han lovat till kommunala anorexikurer blir väl inte heller billiga.

Hajas kultursida rör som vanligt ihop begreppen liberal, borgerlig, konservativ osv. Även en nyvald ordförande i folkpartiet har problem med sin självkännedom och skriver t.ex. Jag har ofta stört mig på att själv kallas för borgare bara för att jag är folkpartist. En borgare för mig är nån som struttar runt i en hatt liknande den Göran Persson fick förra veckan. Jag är i opposition och ska från och med nu börja kalla borgerligheten sitt rätta namn.

Ja, i sanningens namn är väl uttrycket "opposition" vad som bäst svarar mot historieskrivningen och därmed också allmängiltigt för framtiden.

2 Comments:

Blogger Bulten i Bo said...

Hm, den sista vändan i inlägget tycker jag mig känna igen någonstans ifrån!

2/14/2005 2:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

vad jag letade efter, tack

12/04/2009 3:19 PM  

Post a Comment

<< Home