Jollen på världshavet

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Tuesday, November 30, 2004

Ukraina är som Tjeckoslovakien

Dick Erixon gör en träffande analys av situationen i Ukraina:

"Västra Ukraina var under 300 år en del av kejsardömet Österrike-Ungern, man talar ukrainska och är katoliker. I öst talar man ryska och är ortodoxa. Läget påminner om Tjeckoslovakiens. "
Vore det inte Dick skulle jag sätta ett litet frågetecken. Böhmen, Mähren och Slovakien var ju förhållandevis homogena, åtminstone talar man -i realiteten- samma språk och skriver med samma sorts bokstäver. Det finns fler katoliker i Slovakien än i Böhmen men det beror på att en stor del av tjeckerna fortfarande är registrerade som ateister. Vore det inte Dick skulle jag misstänka en förväxling med det forna Jugoslavien med dess starka spänningar mellan ortodoxa och cyrillisktskrivande serber och romersk-katolska kroater som använder latinska bokstäver. Men Tjeckoslovakien är säkert riktigt på något sätt: Dick avslöjade ju redan tidigt att Saddam Hussein försökt köpa uran ('yellow cake') från Nigeria medan alla andra menade att han vänt sig till Niger.

Sunday, November 28, 2004

Skattesänkningar

Diskussionen har väl lyckligtvis kommit till ett framgångsrikt slut men vi tycker att vi ändå borde erinra om hur ytlig kritiken mot president Bushs skattesänkningar var. Ett huvudargument var ju att skattesänkningarna huvudsakligen gynnade de rika medan de lägre inkomsttagarna inte hade mycket att vinna. Till detta kan vi bara svara ett rungande: So what? Vad den amerikanska ekonomin behöver just nu är ett kraftigt efterfrågetillskott. Att det snarast är de högre inkomsttagarna som har råd att öka sina inköp och inte de lägre som har svårt nog att få debet och kredit att gå ihop hann vi lära oss redan i grundkursen i nationalekonomi innan vi fick avbryta densamma p.g.a.bristande resurser.

Buy nothing day

Den 27 november firade den s.k. buy-nothing-day. Vi noterar att Johan Norberg respekterade dagen genom att inte köpa någonting medan den mera vänsterlutande Chadie köpte nya kängor till barnen.

Hur som helst är det fel tänkt. Organisatörerna säger att:

The rich western countries - only 20% of the world population are consuming over 80% of the earth's natural resources, causing a disproportionate level of environmental damage and unfair distribution of wealth. We need to worry about the way our goods are produced.

Men även om det vore så (vi har fortfarande inte sett någon statistik) så skulle det knappast ha hjälpt de 80 % av världsbefolkningen som råder över 20 % av världens resurser om jag hade avstått från att köpa min mini I-pod just den 27 november, vilket jag alltså gjorde. En meningslös symbolhandling, Johan Norberg, du borde veta bättre.

Programförklaring

Den här bloggen kommer att hålla ett vaksamt öga på samhällsutvecklingen speciellt som den kommer till uttryck bland svenska bloggar. Eller rättare sagt två: både det högra och det vänstra. Jollen menar nämligen att höger eller vänster är mindre viktigt än rätt eller fel. Men hur vet man vad som är rätt? Ofta är det inte så lätt men jollen förlitar sig på att den inbyggda moraliska kompassen alltid vet vart den skall peka. Blir det fel så hoppas vi att en uppmärksam - och vid- läsekrets gör oss uppmärksamma på var vi råkat gå vilse.

Vår ideologiska utgångspunkt är emellertid klar. Aldrig har den utryckts klarare än i Biskops Thomas frihetssång:

Frihet må väl liknas vid ett torn,
där en väktar blåser av sitt horn:
du tager dig väl till vara!

Andra s.m.s. ideologiska hörnstenar i vårt bygge är t.ex. Hayeks The Road to Serfdom; Ayn Rands Atlas Shrugged och Johan Norbergs In Defense of Global Capitalism.

Namnet på denna blog skall uppfattas symboliskt: Måhända kastas vi understundom hit eller dit av de övermäktiga världshändelsernas vågor men trots övermakten vägrar vi att gå under och låter vår vimpel flyga med den oövervinnnerliga texten:

Fluctuat nec mergitur!

Ursprungligen tänkte vi kalla denna blogg Ensam i bräcklig farkost efter Geijers berömda poem vid sitt avfall från konservatismen till liberalismen. Vid närmare eftertanke tyckte vi dock att det lät väl pretentiöst och vi stannade därför för en variant som dock uttrycker samma tanke. Denna titel har för övrigt tidigare använts på två diktsamlingar. N.P. Bäckmans år 1850 och Mats Bergmans 1982. Måhända hade ett tillstånd varit på sin plats men vi förlitar oss på att tanken är fri.

Stjernhvalfvet öfver honom lågar,
Nedanför brusar hemskt hans graf

som man sjöng vid Timbros avstampssymposium i början av året.