Jollen på världshavet

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Monday, February 28, 2005

Egoistiska kvinnor

Enligt en färsk opinionsundersökning är en majoritet av folket fortfarande emot en skattesänkning. Nu räcker det emellertid inte bara att titta på en siffra eller två utan man måste borra på djupet med vetenskaplig akribi för att hitta de argument som kan underbygga ens uppfattning. Det har lyckligtvis Danne Nordling gjort. Han är inte heller sen att peka de grupper som har den ur allianssynpunkt obehagliga uppfattningen: "Yngre, lågutbildade kvinnor anställda i offentlig sektor brukar anses höra till de politiskt okunniga. " Av alla kvinnor är det 59 % jämfört med bara 44 % av männen som motsätter sig skattesänkningar.

Klart att är man politisk okunnig blir det ofta att man väljer fel. Nordling har visserligen ett vänligt ord även för de lågutbildade: det kanske är så att "de inte är egoistiska på det individuella planet." Men när det gäller skattesänkningar är de "makroegoistiska" (värre än individegoistisk, det hörs ju redan på namnet och påpekas också av Nordling). Det tror helt enkelt att sänkt skatt skulle försämra för dem själva!!!!

Nu är det ju så att den som är kvinna, lågutbildad och ung kanske inte betalar så mycket skatt och av den anledningen har svårt att se det oundgängliga i en skattesänkande politik. Kanske menar man att resurser i stället borde ägnas åt den egna gruppen (makroegoism!). Att detta är ett småskuret och felaktigt synsätt har vi redan påpekat i samband med den debatt som fördes i USA innan friheten definitivt segrade där för fyra år i varje fall.

Hur får man nu bukt med denna egoism? Normalt sett borde det ha varit ett fall för kristdemokraterna som fortfarande i viss mån kör med altruism (och skattesänkningar!) men uppenbarligen har man där givit upp inte bara den liberala ideologin utan till och med sin egen speciella i och med att man inte längre tror på Guds hjälp. Så ligger man också stadigt förankrad under fyraprocentspärren och förhindrar därmed maktövertagandet. Låt oss se sanningen i vitögonen: vore det inte bättre att dela upp de 3.6 % som fortfarande tänker rösta på kd på de övriga tre partierna inom alliansen?

Sunday, February 13, 2005

Skrämmande siffror

Trots alla hattaffärer och annat på vänstersidan visar opinionssiffrorna en skrämmande jämnvikt mellan kartellen och alliansen: enl. den s.k. SKOP-mätningen är det t.o.m undervikt för The Makeshift Alliance (på svenska: Allians för Maktskifte). Vänsterpartiets svårigheter är ett intet jämfört med kd:s som envetet nosar på fyraprocentsspärren. Jag har haft litet dåligt samvete för att möjligen ha bidragit till detta genom att påpeka att Kd:s ideal inte riktigt stämmer med de nyliberala, något som också bekräftades av riksdagsman Svensson. T.o.m P.J börjar låta litet pessimistisk och svårigheterna att bestämma sig i skattefrågorna har säkert äventyrat hela alliansprojektet. - Vi är redo att acceptera ett skattetryck som ligger mycket högt säger Lejonborg för att inte halka på efterkälken nu när Nuder lovat nya höjda skatter. Just nu kommer jag inte ihåg vad Reinfeldt (utt: Rajnfält) lovat men de pengar han lovat till kommunala anorexikurer blir väl inte heller billiga.

Hajas kultursida rör som vanligt ihop begreppen liberal, borgerlig, konservativ osv. Även en nyvald ordförande i folkpartiet har problem med sin självkännedom och skriver t.ex. Jag har ofta stört mig på att själv kallas för borgare bara för att jag är folkpartist. En borgare för mig är nån som struttar runt i en hatt liknande den Göran Persson fick förra veckan. Jag är i opposition och ska från och med nu börja kalla borgerligheten sitt rätta namn.

Ja, i sanningens namn är väl uttrycket "opposition" vad som bäst svarar mot historieskrivningen och därmed också allmängiltigt för framtiden.