Jollen på världshavet

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Se t.v. sidan "Om krönikören".

Saturday, January 22, 2005

Johan och The Makeshift Alliance

Det är väl ungdomen som skall göra framtiden antar jag och hälsar därför Johan från MUF välkommen i bloggarnas krets. (Jag skall komma ihåg att använda uttrycket 'obra media' i framtiden när det gäller att visa sig s.m.s. 'cool'.) Till min förskräckelse läser jag emellertid hos Johan:

Samma tekniker praktiseras också målmedvetet av hela sossetoppen mot Fredrik Reinfeldt. Hans efternamn uttalas så klart [Rainfelt]. Lätt som en plätt alltså.Trots det envisas Persson jämt och ständigt med att uttala det [Rejnfält]. Ett solklart fall av förlöjligande.

Jag får nämligen erkänna att jag också alltid sagt 'Rejnfält' när jag haft anledning att uttala mig om m-ledaren. Dock absolut inte i avsikt att förlöjliga - där håller jag mig till andra metoder. Ingen kryptosocialism i jollen alltså.

Så ursäkta Johan! Men var det verkligen nödvändigt att publicera den förlöjligande vitsen: ”Maktallians för systemskifte” i stället för "Allians för maktskifte" (The Makeshift Alliance som det väl heter på engelska)? Återigen en onödig blotta som vänsterkartellen kan utnyttja.

Thursday, January 20, 2005

Regression i kristid

Det är intressant att notera att Sverige i tider av kris och fara regredierar och vänder sig till det trygga, i betydelsen det bekanta och traditionella. Därför får plötsligt förlegade arketypiska symboliska roller som konungen och landsfadern påstådd tyngd i media. Folket förväntas flockas som en samling småbarn kring dessa Män som med visa uttalanden och fast hand ska lotsa oss ut ur krisen. Att kungens tal är en beställningsprodukt hopskriven av en intelligent ordvrängare vill ingen låtsas om, inte heller att statsministern trots sin kritik av u-länders katastrofberedskap inte lyft ett finger för att hjälpa de tiotusentals hushåll som mitt i vintern saknar både elektricitet och telefoni i hans eget förträffliga rike.

De patriarkala ideal som premieras gör också att polariseringen inom regeringen också förstärks. Om männen agerar som "riktiga män" förväntas kvinnorna vara "riktiga kvinnor". Enligt min uppfattning är detta roten till den hårda kritiken mot landets försvars- och utrikesministrar. De har inte handlat tillräckligt moderligt och omvårdande, utan har kalkylerat och resonerat på ett förment manligt sätt. Hade Laila Freiwalds hetat Lennart i förnamn hade kritiken inte alls varit på samma nivå.

Hovrätten behandlar just nu Åke Green och hans predikan mot homosexuallitet. Det är hög tid att en utredning tillsätts med syftet att identifiera vad vi kan acceptera att religiösa organisationer förkunnar i Sverige. Rörelser som inte kan acceptera homosexualitet, kvinnliga präster, alkohol eller viss mat kan väl inte sägas höra hemma i det moderna och mångkulturella Sverige?

Saturday, January 15, 2005

Är religionen liberal?

Kristdemokraterna är en oundgänglig del av den borgerliga och liberala alliansen - utan kd skulle ju väljarstödet enligt Temo uppgå endast till ca 45 % vilket ju knappast räcker till att putta undan vänsterkartellen. Därför är det ju i och för sig bra att en riksdagsman från kd börjat blogga i Utblick Svensson. Men man blir en aning bekymrad när man läser det citat från en Fröding (släkt med Wennergrenskalden?) som Svensson gillande återger:

" Enligt kristdemokratisk syn utvecklas den enskilda människan i gemenskap men inte på bekostnad av andra. Det gemensamma bästa är därför ingenting som står i vägen för det enskilda bästa."

Men marknadskrafterna drivs ju av vinstintresset som ju i sin tur innebär att ett mervärde skapas på bekostnad av andra. (Dessa stimuleras ju därigenom att i sin tur skapa liknande vinster osv.) Det är ju själva drivkraften i systemet. Det rimmar litet illa tycker jag. På det mer filosofiska planet har jag också hittat följande formulering av en av nyliberalismens hörnpelare :

"Man—every man—is an end in himself, not a means to the ends of others; he must live for his own sake, neither sacrificing himself to others nor sacrificing others to himself; he must work for his rational self-interest, with the achievement of his own happiness as the highest moral purpose of his life."

Det verkar som sagt inte gå ihop riktigt men man får väl se till det högre bästa och betrakta samarbetet med kd under samma motto som det numera så populära Opus Dei: Ändamålet helgar medlen.


Thursday, January 13, 2005

Lars Weiss läser Jollen?

Lars Weiss (var inte han vänster förut?) skriver något väldigt klokt i Dagens Nyheter:

En strategi inför valet 2006 är ju just att hålla ihop den borgerliga kvartetten med bibehållen förmåga till individuella positioneringar men det gäller att se upp så inte resultatet bara blir "borgerlig kannibalism".

Jag har ju upprepade gånger varnat för just detta här i Jollen men tidigare inte fått någon respons just. Skönt att 'traditionella' media börjar vakna. Om Lars har lust att gästblogga här i Jollen är han hjärtligt välkommen.

Monday, January 10, 2005

Jämvikt i jollen

Som ni ser av inlägget härnedan kan Jollen på världshavet idag välkomna en ny medarbetare och inte vem som helst! I och med Cilla Gertrudsdotter kommer könsperspektivet på jollen att jämnas ut vilket ju är viktigt för den som vill behålla sin trovärdighet. Som ni kan se redan av första inlägget har Cilla hjärtat på rätta stället och tvekar inte att attackera ingen mindre än LO som ju redan i Vaxholmsfallet har visat sitt rätta ansikte.

Välkommen ombord, Cilla! Kanhända blir det litet blåsigt på åsikternas ocean men tillsammans skall vi säkert rida ut den.

Kvinnofrågan delar LO?

Det finns de som påstår att feminister inte har humor. De har naturligtvis fel, jag skrattar ofta och mycket åt allt mellan himmel och jord. Idag fick jag en länk till en "rolig" serie av en vän, men här slocknade leendet. Kan någon förklara vad som är roligt med detta: Konrad K januari 2005 ? Serien, som driver grovt med feminismen och kampen mot männens övervåld, har publicerats i Dagens Arbete, en tidning som ges ut av de mansdominerade LO-förbunden Metall, Industrifacket, Grafikerna, Pappers och Skogs- och Träfacket.

LO leds som bekant av en mycket kompetent kvinna, Wanja Lundby-Wedin. Jag har skrivit ett mail till henne för att höra hennes åsikt om att man driver på det här sättet med den sekellånga kampen för lika rättigheter och lika värde. Hittills har jag inte fått svar, men jag kan tänka mig att hon vill diskutera saken internt innan hon svarar utåt. Om det är så att den patriarkala grenen av fackföreningsrörelsen är på väg bort från de feministiska idealen är det naturligtvis sprängstoff och något som kommer att skapa mycket diskussion under 2005, och ge återklang i mer etablerade media.

Jag vill också ta tillfället i akt att tacka Bill Portland som generöst erbjudit mig en plats ombord på jollen. Det här mediet är nytt för mig och det är med nyfiket intresse jag kommer att "surfa" på den så kallade bloggsfären.

Monday, January 03, 2005

Jeremy Bentham redivivus

Till nyliberalismens främsta lärofäder hör ju Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Robert Nozick och Johan Norberg. Mera sällan hör man talas om exempelvis John Stuart Mill eller Jeremy Bentham ("största möjliga lycka åt största möjliga antal"). Jollen vill nu avhjälpa åtminstone det senare och publicerar därför en bild på Bentham sådan han ter sig idag!


Enligt sina egna instruktioner balsamerades Bentham och förvaras sedan dess i ett litet skåp i University College, London, där han fortfarande plockas fram vid högtidliga tillfällen. B. hoppades att hans exempel skulle bilda skola och att träden i de alléer som leder fram till de ståtliga herresätena på brittiska landsbygden skulle ersättas av de tidigare ägarna och deras familjer. Denna hans plan förverkligades aldrig. Själva grundidén präglar dock i hög grad brittisk politik av idag.


Saturday, January 01, 2005

Det blir dyrt att köpa billigt säger Becker!

Nobelpristagaren i ekonomi (sic) Gary Becker och den berömde juristen Richard Posner publicerar sedan ett tag en briljant blog kallad The Becker-Posner Blog. A Blog by Gary Becker and Richard Posner. De viktigaste nyheterna hittills har varit att global warming inte är så farlig resp. att patentskyddet för läkemedel är bra. Den s.k. parallellimporten av läkemedel, dvs. möjligheten för US-amerikanska medborgare att köpa sina läkemedel billigare i Kanada än hemma i USA är dålig vilket kanske i första hand verkar konstigt eftersom det är fråga om frihandel. Becker förklarar emellertid varför: en viktig regel inom frihandeln är nämligen att man skall hålla ingångna avtal och avtalen mellan läkemedelsindustrin och Kanada går just ut på att man får sälja till lägre priser endast till kanadensare.

Det är det som är det fina med frihandel och liberalism: det finns alltid någon princip som kan tillämpas när det gäller att försvara en lönsam affärsidé även om den kanske kan förefalla litet märklig ur ett snävt konsumentorienterat synsätt (avregleringen av tågbiljetter!) Jag har nästan lust att brista ut med den gamle Voltaire när han triumferande konsterade att allt är till det bästa i denna den bästa av världar! Just så är det om man bara gör sig besväret att tänka efter litet grand.